Guidance: Bwletin y Cyflogwr: Chwefror 2020

Mae CThEM yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr chwe gwaith y flwyddyn. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau ynghylch materion y mae’n bosibl y byddant yn effeithio arnynt.

Gallwch lawrlwytho a darllen Bwletin y Cyflogwr ar y sgrin neu ei argraffu.

Mae Bwletin y Cyflogwr ar gael ar-lein yn unig. Gallwch gofrestru ar gyfer Gwasanaeth hysbysu cyflogwyr drwy e-bost CThEM er mwyn cael e-byst oddi wrth CThEM sy’n rhoi gwybod i chi pan fod y rhifyn diweddaraf ar gael.

I fwrw golwg ar Fwletin y Cyflogwr mae’n rhaid i chi ddefnyddio gwyliwr ffeil PDF megis Adobe Reader, sydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Adobe. Os cewch unrhyw anawsterau wrth agor y Bwletin, bydd defnyddio’r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader yn delio â’r rhan fwyaf ohonynt.

Ar gyfer cwsmeriaid sy’n defnyddio meddalwedd darllen sgrin, mae Bwletin y Cyflogwr yn cyd-fynd â’r rhan fwyaf o becynnau meddalwedd.

Prohibida la reproducción parcial o total.  Todos los derechos reservados de Rubicon, Global Trade, Customs & Business Partnership, S.C., del Autor y/o Propietario original de la publicación.  El contenido del presente artículo y/o cualquier otro artículo, texto, boletín, noticia y/o contenido digital, entre otros, ya sea propio o de tercero alguno, publicado en nuestra página de internet u otros medios digitales, no constituye una consulta particular y por lo tanto Rubicon, Global Trade, Customs & Business Partnership, S.C., sus colaboradores, socios, directivos y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Deja un comentario

Close Menu
error:
es_MXSpanish
en_USEnglish es_MXSpanish